Cours conférence – Writing History A Feminist Reading of Lavinia

Organisé le jeudi 9 décembre 2021 de 14h00 à 15h30 par le lectorat de Roumain de l’ULB (Alice-Cristina Toma) à la salle Geremek (Campus du Solbosch, bâtiment R42)
A suivre également via TEAMS

Writing History. A Feminist Reading of Lavinia Braniște’s Novel Sonia ridică mâna (Polirom, 2019)

Roxana Marinescu Bucharest University of Economic Studies

This presentation aims to analyse from a feminist perspective Lavinia Braniște’s novel Sonia ridică mâna (Sonia raises her hand) (Polirom, 2019), an example of the new wave in contemporary Romanian literature and the recipient of some literary prizes („Nepotu’ lui Thoreau” Prize of Vatra magazine for young authors 2019, Ateneu magazine Prize 2020 and Sofia Nădejde Prize for women writers 2020). Sonia, the heroine of the novel, is trying to recompose the communist history of her country, Romania, aiming to fictionalize it in a film script, and is simultaneously recovering pieces of her personal familial history. The film is supposed to revolve round Elena Ceaușescu’s personal and public relationship with her daughter Zoe, and Sonia finds it hard to recreate it from fragments of historical documents, published diaries and memoirs of the period, plus her ethnographic research, while also exploring her own complex relationship with her mother (and other members of the family, y compris her grandfather, a member of the former communist secret police). Sonia’s economically and socially precarious existence, set on the background of contemporary hipster Bucharest and rural Southern Romania, is revealed in the novel through the subtle irony with which the architecture of her relationships is described: with her feminist partner, her mother, stepsister and missing father, her close friendship with a gay man or the flirtatious professional encounter with the man who hires her to write the script.      

O lectură feministă a romanului Sonia ridică mână a Laviniei Braniște (Polirom, 2019)

Prezentarea își propune să analizeze dintr-o perspectivă feministă romanul Sonia ridică mâna al Laviniei Braniște (Polirom, 2019), un exemplu al noului val în literatura română contemporană și laureat al unor premii literare („Nepotu’ lui Thoreau, Premiul revistei Vatra pentru tineri autori, 2019; Premiul revistei Ateneu, 2020 și Premiul Sofia Nădejde pentru femei scriitoare, 2020). Sonia, eroina romanului, încearcă să recompună istoria comunistă a țării sale, România, pe care urmează să o transpună într-un scenariu de film și recuperează în același timp fragmente din istoria ei familială personală. Filmul ar trebui să se centreze în jurul relației personale și publice a Elenei Ceaușescu cu fiica ei, Zoe, dar Soniei îi este greu să recreeze această poveste din fragmente de documente istorice, jurnale publicate și memorii ale perioadei, plus cercetările sale etnografice, explorând în același timp și propria relație complexă cu mama sa (și cu alți membri ai familiei, printre care și bunicul ei, membru al fostei poliții secrete comuniste). Existența precară din punct de vedere economic și social a Soniei, plasată pe fundalul Bucureștiului hipsteresc contemporan și al zonei rurale de Sud a României, este dezvăluită în roman prin ironia subtilă cu care este descrisă arhitectura relațiilor sale: cu partenerul feminist, mama, sora vitregă și tatăl dispărut, prietenia ei strânsă cu un bărbat gay sau întâlnirea profesională și flirtul cu bărbatul care o angajează să scrie scenariul.

Roxana Marinescu est docteure et professeure à l’Université de Bucarest (en Études économiques) où elle enseigne la communication interculturelle, la culture et la communication, le genre et le monde des affaires. Roxana Marinescu a participé à un certain nombre de projets de recherche nationaux et internationaux dans les domaines de l’égalité des chances et de la sensibilisation au genre, de la citoyenneté démocratique, de l’apprentissage tout au long de la vie et de l’éducation pour le monde du travail. Elle a publié plusieurs articles et livres sur le même sujet. Parmi les livres qu’elle a écrits, co-écrits ou coédités figurent, Comunicare 4.0. Traité de communication commerciale internationale. (co-édité avec Mariana Nicolae et Anca Teodora Șerban-Oprescu, 2019), Learning Is Fun. Méthodologie d’enseignement pour l’éducation plurilingue et une vie équilibrée, (co-édité avec Roxana-Magdalena Bârlea, 2017). R. Marinescu est membre de l’AnA Society for Feminist Analyses, une Ong possédant une vaste expérience dans les programmes de développement communautaire et la recherche interdisciplinaire appliquée sur les questions relatives aux femmes, et présidente de la branche locale de l’Association de la Société roumaine pour les études anglaises et américaines.